Σε αυτήν τη δεύτερη έκδοση του διαχρονικού βιβλίου από τη σειρά της Εταιρείας Διατροφής (Nutrition Society) Κλινική Διατροφή, το κείμενο έχει αναθεωρηθεί από την αρχή, έχει ενημερωθεί και αξιολογηθεί, προκειμένου:
– Να διασφαλιστεί η πληρότητα, η σαφήνεια και η καθολικότητα της οπτικής, από την οποία προσεγγίζονται τα θέματα.
– Να παρέχει στους φοιτητές την απαιτούμενη επιστημονική βάση στη διατροφή, μέσα στο πλαίσιο της συστημικής προσέγγισης και της προσέγγισης της υγείας.
– Να συνδράμει τους καθηγητές και τους φοιτητές, προκειμένου να ανακαλύψουν τις βασικές αρχές της διατροφής και να τις εφαρμόσουν μέσα από την εκπαίδευσή τους για μια περισσότερο κριτική σκέψη. Κάθε κεφάλαιο ταυτοποιεί τις περιοχές-κλειδιά της γνώσης που πρέπει να είναι κατανοητές, αλλά και τα σημεία-κλειδιά της κριτικής σκέψης που είναι απαραίτητα για την απόκτηση αυτής της γνώσης.
Πρωτοποριακό ως προς την οπτική και την προσέγγισή του, με ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ανίχνευση του διατροφικού κινδύνου και στην αξιολόγηση, το βιβλίο αυτό στη δεύτερή του έκδοση προορίζεται για χρήση σε ειδικά μαθήματα περί διατροφής σε όλο τον κόσμο και για όσους ενδιαφέρονται για τη διατροφή σε ένα κλινικό πλαίσιο. Καθώς καλύπτει το επιστημονικό υπόβαθρο πίσω από τη διατροφική υποστήριξη, την ιατρική δεοντολογία/ηθική και τη συμβουλευτική ως προς τη διατροφή, εστιάζει αποκλειστικά στον άρρωστο ή με μεταβολικές διαταραχές ασθενή, πραγματευόμενο την κλινική διατροφή σε μια συστημική βάση, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πληροφορία πιο προσβάσιμη για τον φοιτητή.
Είναι πολύ χρήσιμο βιβλίο για τους φοιτητές στη διατροφή και στη διαιτολογία, αλλά και για όσους έχουν σπουδάσει σε ανάλογες ειδικότητες, όπως η επιστήμη των τροφίμων, η ιατρική, η φαρμακευτική και η νοσηλευτική. Οι επαγγελματίες σε αυτούς και σε πολλούς άλλους συναφείς τομείς θα βρουν στη δεύτερη έκδοση της Κλινικής Διατροφής μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών.