Η αξία του βιβλίου αυτού ως σημείο αναφοράς είναι πολύ μεγάλη, καθώς είναι ένα βιβλίο που έχει συνταχτεί από ειδικούς στο χώρο της υγείας και ύστερα από συνεργασία ιατρών και διαιτολόγων, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να καλύψει όλες τις πτυχές μίας νόσου. Το βιβλίο αυτό είναι επίσης πρωτότυπο, γιατί συνδυάζει άψογα τη θεωρία και την πράξη σε όλους τους τομείς της κλινικής διαιτολογίας. Συνδυάζει την παθοφυσιολογία, που έχει γραφτεί από εξειδικευμένους ιατρούς, και τα νεότερα δεδομένα της κλινικής διαιτολογίας, που έχει γραφτεί από εξειδικευμένους διαιτολόγους. Συνθέτει πολύ καλά τα παραπάνω αντικείμενα και δίνει την ευκαιρία στον αναγνώστη να έχει μια πλήρη εικόνα μιας νόσου και της ιατρο-διατροφικής προσέγγισης που πρέπει να ακολουθηθεί. Ο συντάκτης αυτού του βιβλίου πέτυχε να συλλέξει σε δύο τόμους, όλες τις πληροφορίες που εστιάζονται στην ιατρική διατροφική θεραπεία, με κατάλληλη και εκτενή διεθνή βιβλιογραφία.

Η διατροφική αντιμετώπιση μίας νόσου έχει αναγνωριστεί ως το βασικό θεμέλιο της φροντίδας του ασθενούς από την εποχή του Ιπποκράτη. Ωστόσο, πολλές ασθένειες, όπως επίσης το τραύμα και η λοίμωξη, μπορεί να μεταβάλλουν τη λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα, να μειώσουν την όρεξη, να μεγιστοποιήσουν τις ανάγκες σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, και τελικά να επιφέρουν δραματική επιδείνωση στην κατάσταση θρέψης του ασθενή, οδηγώντας σε αυξημένη θνησιμότητα. Επομένως, η αξιολόγηση των διατροφικών αναγκών και των μεταβολών στον μεταβολισμό είναι άμεσα συνδεδεμένες με την επίτευξη της κατάλληλης διαιτητικής εντολής.

Αυτό το βιβλίο αναγνωρίζει ότι οι ανερχόμενοι τομείς της αλληλεπίδρασης γονιδίων και θρεπτικών συστατικών αλλά και της συμβουλευτικής θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της υγείας, της φυσικής κατάστασης, και της ιατρικής διατροφικής φροντίδας στο μέλλον. Περιέχει εμπεριστατωμένα παραρτήματα, πίνακες, εικόνες, γραφήματα, παρέχοντας κατά αυτό τον τρόπο πρακτικές συμβουλές και κλινικά εργαλεία. Το κείμενο είναι ευανάγνωστο και οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις βασικές γνώσεις και πληροφορίες της κλινικής διαιτολογίας, παρέχοντας τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης και των κλινικών πληροφοριών με τρόπο που είναι χρήσιμος σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και επαγγελματίες υγείας, κυρίως διαιτολόγους, ιατρούς και νοσηλευτές.

 

Πληροφορίες