Οργάνωση – Στόχοι

H Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής / Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (GrESPEN),  διοργανώνει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια-Life Long Learning υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού (ESPEN), τα οποία αποτελούν την αρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας που οδηγεί στη λήψη Πανευρωπαϊκού Διπλώματος Κλινικής Διατροφής. Το Life Long Learning (LLL) programme in Clinical Nutrition and Metabolism απευθύνεται σε ιατρούς και λοιπούς επαγγελματιές υγείας, προσφέροντας εκπαίδευση ηλεκτρονικά και μέσω σεμιναρίων, με ποικιλία πρωτότυπων διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας και πηγών.

Το πρόγραμμα LLL in Clinical Nutrition and Metabolism βασίζεται σε ένα εκπαιδευτικό curriculum, το οποιό προσφέρει 150 εκπαιδευτικές μονάδες CME (90 είναι ήδη διαθέσιμες on-line), οι οποίες δημιουργήθηκαν και ελέγχθησαν (peer reviewed) από Ευρωπαίους ειδικούς. Με τη συμπλήρωση 100 CME μονάδων (60-70 ηλεκτρονικά και 50-60 σε σεμινάρια, εκ των οποίων 4 μονάδες ανά σεμινάριο), μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει το Δίπλωμα της ESPEN στην Κλινική Διατροφή.

Το LLL Programme in Nutrition and Metabolism αποτελεί μια συνολική προσπάθεια της ESPEN, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παροχή μετεκπαιδευτικής πιστοποίησης στην Κλινική Διατροφή και έτσι βελτίωσης της καθημερινής κλινικής πρακτικής. Το εν λόγω πρόγραμμα αναπτύχθηκε βάσει του προγράμματος BG-03-B-F-PP-166039 of Leonardo da Vinci Programme by ESPEN και με τη συμμετοχή αριθμού Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το LLL Programme in Nutrition and Metabolism είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαική Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων (Union Européenne des Médecins Spécialistes).