Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Για την ακαδημαϊκή περίοδο 2022-2023, το Τμήμα Διατροφής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός διαθέτει τις κάτωθι θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ανά διδακτικό εξάμηνο:

  • 2 θέσεις πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας  Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
  • 1 θέση πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους του Τμήματος  Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
  • 1 θέση πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους του Τμήματος   Διατροφής και Διαιτολογίας  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  • 1 θέση πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους του Τμήματος   Διατροφής και Διαιτολογίας  του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

(Κωδικοί θέσης στο σύστημα Άτλας: 236799 – 236800 -236801).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση αίτησης είναι τα ακόλουθα:

1. Aιτηση στη γραμματεία του  Νοσοκομείου.
2 . Υπεύθυνη δήλωση.
3. Αντίγραφο πτυχίου.
4. Σύμβαση από τον φορέα εκπαίδευσης.
5. ΑΦΜ (αποδεικτικό έντυπο).
6. ΑΜΚΑ (αποδεικτικό έντυπο).
7. Φωτοτυπία ταυτότητας.