Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Για την ακαδημαϊκή περίοδο 2022-2023, το Τμήμα Διατροφής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός διαθέτει τις κάτωθι θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ανά διδακτικό εξάμηνο:

(Κωδικός θέσης στο σύστημα Ατλας: 220761)