Παρακάτω παρατίθενται οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις  από το Τμήμα Κλινικής Διατροφής του Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός σε peer reviewed περιοδικά: