Παρακάτω παρατίθενται οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις  από το Τμήμα Διατροφής του Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός: