Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε εξειδικευμένες μετρήσεις (ανθρωπομετρικά στοιχεία, προσδιορισμός βασικού μεταβολισμού)  κλείνετε ραντεβού με το Τμήμα Διατροφής του ΓΝΑ Ευαγγελισμός, όπου στο πλαίσιο διαφόρων ερευνητικών πρωτοκόλλων πραγματοποιούνται διάφορες μετρήσεις.