Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ. Παπαδάκης»

Πανελλήνιες Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας «Γ. Παπαδάκης»,

20/02/2023 – 24/02/2023,

Divani Caravel, Αθήνα

Πληροφορίες 

Δες επίσης