Τα παρακάτω είναι μερικά από τα επιστημονικά περιοδικά με την υψηλότερη απήχηση στην Επιστήμη της Διατροφής, στα οποία μπορείτε να αναζητήσετε υψηλής ποιότητας πληροφορίες.

 

Τίτλος Περιοδικού

Ιστότοπος

Συντελεστής Απήχησης

Annual Review of Nutrition

11.848

Critical Reviews in Food Science and Nutrition

11.176

Advances in Nutrition

8.701

Nutrition Research Reviews

7.800

Clinical Nutrition

7.324